اسلام پرسش و پاسخ کفاره روزه

.

2023-02-02
    ف ارضي شخص يكرهني