اللهم رب جبريل وميكائيل و أسرافيل

و عایشه رضی الله عنها پاسخ می دهد: وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز شبش را شروع می کرد، این دعا را در ابتدا می خواند: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل»؛ اینکه در دعای مذکور نام این سه تن . 6 الأنعام Al-Anaam

2023-02-02
    مطويه حرف ق
  1. 1 الفاتحة Al-Faatiha
  2. ((جبريل)): المَلَك الموكّل بالوحي
  3. و أن
  4. يناير 8, 2017 يناير 8, 2017