حرف ه

شعر با ه شروع شه. بواسطة Hanrshid

2023-02-02
    خوات س
  1. شهر مکه است شهر غربت تو
  2. بواسطة Ur7ayaty